Fosterhjem

KRITERIER FOR FOSTERHJEM

Det er viktig at du/dere er klar over at vi bare opererer med fosterhjem, og at vi per dags dato ikke har noe Dyrenes Hus. Skulle det oppstå noe som gjør at du ikke lenger kan ha dyret hos deg, håper vi du har forståelse for at vi trenger litt tid til å finne et nytt fosterhjem, da vi ikke har noen fast plass vi kan plassere dyrene.

Å være fosterhjem vil si å åpne sitt hjem og hjerte for en liten venn som trenger kjærlighet, omtanke, trygghet og mat. Å ha nok fosterhjem tilgjengelig er avgjørende for om vi kan redde dyret fra sin elendighet. Det vil si at du hjelper oss å hjelpe dyret. Vi ønsker at fosterhjemmet skal behandle katten som om den var deres egen i den tiden den er i fosterhjem, og få være en del av familien.

FÒR OG SAND

Grunnet dårlig økonomi og lite støtte fra det offentlige, ønsker vi primært at fosterhjemmet står for det som dyrene trenger selv, som for, sand og utstyr (kattedo, skåler, osv.).

SPESIALFòR

Dersom dyret har spesielle behov eller sykdommer som gjør at de trenger dyrt spesialfor eller diett, er dette selvsagt en kostnad som vi i DBBH vil ta.

VETERINÆR

Vi dekker veterinærutgifter om noe skulle oppstå, men da må vi ordne timen hos veterinær, siden vi har en god avtale med vår veterinær på Dyreklinikken Tertnes.

Dersom du tar dyret til en annen veterinær på egen hånd, må du selv stå for regningen.

TIDSASPEKT

Det er ønskelig at dyret får bli i fosterhjemmet frem til den får et nytt og varig hjem. Det kan være alt fra dager og uker til flere måneder. Selvfølgelig kan det oppstå situasjoner som gjør dette umulig – slike utfordringer tar vi underveis. Vi ønsker at fosterhjemmet kan se på dyret som sin egen i denne perioden – og prøve å finne løsninger ved at f.eks. en venn/familiemedlem/bekjent kan se etter og mate dyret dersom du må vekk noen dager.

Om et dyr får nytt hjem raskt eller om det går en tid, avhenger av mye. For det første er det viktig at vi finner riktig familie til riktig dyr. Derfor er vi avhengig av tilbakemeldinger underveis om dyrets personlighet og utvikling.

En årsak til lengre opphold i fosterhjem kan være at dyret har opplevd så store traumer at det har mistet tilliten til mennesker – tillit som må bygges opp igjen over tid. Vi får inn mange dyr som er dumpet, forlatt eller mishandlet.

OBS! Alle katter som er i fosterhjem skal være innekatter til de har fått et permanent hjem. Dette er pga at flere katter har forsvunnet når de har vært i fosterhjem, fordi de har blitt sluppet ut eller har klart å komme seg ut et åpent vindu eller en dør. Ergo; fosterhjemskatter er innekatter, det er viktig at dette blir overholdt og respektert.

PERMANENT HJEM

Dersom noen melder seg som aktuelle fosterhjem, henvises de direkte til dere som er fosterhjem, slik at dere kan avtale passende tid for visning / besøk. Dyret skal ikke utleveres til adoptivhjemmet før det er skrevet kontrakt med Dyrebeskyttelsene Norge avd. Bergen og Hordaland, så videre kontakt med ev. adoptivhjem kan gå gjennom oss. Dersom dere eventuelt skulle ønske å adoptere dyret dere har i fosterhjem, har dere selvsagt førsteretten til dette. Ta da kontakt med oss snarest, slik at det blir skrevet kontrakt og dyret blir ført over på dere permanent.

Å være fosterhjem betyr å redde et dyr. For det dyret betyr det alt.

 
Linker