Fugler som trenger hjem

Alle dyrene våre blir omplassert med en standard kontrakt.

Dyrene vi har til omplassering finner du her: www.finn.no

I tillegg tar vi et omplasseringsgebyr, som skal dekke inn noen av utgiftene vi har hatt på dyret. Pengene går uavkortet til nye dyr i nød.

Linker