Hundens historie


Vitenskapelig navn:
Canis Lupus Familiaris
Orden:
Carnivora
Familie:
Canidae
Slekt:
Canis
Art: Lupus

Canidae (hundefamilien) ble funnet i fossile funn før andre rovdyr som bjørner og katter. Den første gruppen med hunder, kalt Hesperocyoninae, så ut som en krysning mellom røyskatt og rev, og utviklet seg i Nord Amerika for 40 millioner år siden. Dette dyret ble utryddet for ca. 15 millioner år siden. For ca. 34 millioner år siden utviklet den hyenelignede Borophaginae seg, for å så bli utryddet for 2,5 millioner år siden. Den tredje gruppen, Canidae, inkluderer utryddete og bevarte Canidae-arter og dagens domestiserte*) hund. Denne gruppen utviklet seg i Nord Amerika og krysset en land bro over til Asia for ca. 7 millioner år siden. DNA-analyser foreslår at hunder utviklet seg fra ulver for ca. 130.000 år siden. I dag finner man hunder i samband med mennesker i hele verden.

Den domestiserte hunden er medlem av familien Canidae som inkluderer blant annet ulv, rev og prærieulv. Denne familien inkluderer også mindre kjente arter som sjakal, mankeulv, bushhund, afrikansk villhund, asiatisk villhund og mårhund. På grunn av deres nære genetiske slektskap med ulver, prærieulver og sjakaler kan den domestiserte hunden krysse seg med hver enkelt av disse artene og føde forplantningsdyktige avkom. Hunden var det første dyret til å bli domestisert av tidlige mennesker, en gang for 10.000-14.000 år siden. Det er flere teorier om hvor tidlig hunder ble domestisert, men det ser nå ut til at begynnelsen av domestiseringen ikke var bevisst, men skjedde ved naturlig seleksjon. Ville hunder som var mindre redde for mennesker, lette etter mat blant avfall nær menneskenes bosettinger. De florerte i denne nisjen for så å bli tamme gjennom generasjoner. Og fremdeles, etter tusener av år med domestisering, har hunder fortsatt den skarpe luktesansen, hørselen og synet som deres stamfar ulven, og har også beholdt rovdyrets instinkt.

Oversatt fra: www.ifaw.org

*) Domestisering (lat.; domesticus = «som gjelder huset») er den prosess dyr, planter og andre organismer gjennomgår når de tilpasses til et menneskeskapt miljø, f.eks. til et liv som husdyr.

 
Linker