Piggsvinets historie


Piggsvin har eksistert i Norge siden yngre steinalder, for 7.000–8.000 år siden. Dette vet man i følge funn fra Vistehulen på Jæren. En forklaring er at piggsvin vandret inn i Østfold fra Sverige den gang Danmark var landfast med Skandinavia. En annen forklaring på piggsvinfunnet på Jæren er at steinaldermennesker har tatt dem med dit. Dette er faktisk ikke usannsynlig, fordi piggsvin må ha blitt innført til de svenske øyene Orust og Gotland av mennesker som kom dit med båt. Arkeologiske utgravninger derfra har påvist piggsvinrester fra år 7.000 f.Kr. På den tiden var det så mye vann som skilte øynene fra fastlandet at piggsvinet ikke kunne ha kommet dit av seg selv.

Piggsvinet er en insektetere, og tar hovedsakelig større virvelløse dyr som store biller, larver, snegler og meitemark. En død fugl, pattedyr, amfibier og reptiler er heller ikke å forakte. Den spiser også noe nedfallsfrukt og bær om høsten. Skal vi hjelpe piggsvinet vår og sommer, setter man ut kattemat gjennom hele sesongen. Men aldri melk!!

I fangenskap kan piggsvin bli over ti år gamle. I vill tilstand er det sjelden å finne piggsvin eldre enn fem år; de eldste som er funnet har vært seks–åtte år gamle. Det er ikke lov å holde piggsvin som kjæledyr i Norge. Hjelper du et piggsvin gjennom vinteren, må du sette det ut igjen om våren.

Kilde: www.zoologi.no/

 
Linker